שימי ענגל אהרלה סמט מאיר אדלר – הממליך מלכים לכבוד החתונה בבית מונקאטש – ט”ו טבת תשפ”ד

70.00 

שימי ענגל אהרלה סמט מאיר אדלר - הממליך מלכים לכבוד החתונה בבית מונקאטש - ט''ו טבת תשפ''ד a