שוהל (בית הכנסת של ליפא) – ליפא שמעלצר

70.00 

Lipa's Shul a